logo

Hjem

Torstein Moen overtok i 2008 fresevirksomheten av sin far. Han hadde noen år tidligere importert den første fresen fra Danmark.

Der forholdene ligger til rette for å bruke fres til nydyrking, får man ett topp resultat til en konkurransedyktig pris.Matjordlaget blir godt tatt vare på og man får flere cm matjord ved denne metoden.

Fresing kan også benyttes til andre formål enn nydyrking. Overflatedyrking av beiter.Fresing av traseer for gjerding. Også traseer i hogstfelt for å bedre tilgjenligheten for ATV i forbindelse med skogkulturarbeid og jakt. Disse arbeidene er godkjent for bruk av skogkulturmidler.Stubbfjerning i hager og parker for både kommuner og private.

Fra denne våren tilbys også tørrgjødselspredning. Det skjer med ei Strautmann tørrgjødselvogn. Dette er ei vogn som har ett av markedets beste spredebilder ,noe som blant annet er viktig på fjørfegjødsel.