logo

Tjenester

Grein- og stubbfres

Denne fresen blir brukt først foreksempel etter snauhogst der det skal dyrkes, igjengrodde beiter og gjerdetraseer, for å knuse alt som er av trevirke over jorda. Fresen etterlater et tynt flislag.

Rotfres

Denne blir brukt til å knuse det som er igjen av røtter, ned til 30 cm., og blande flisa inn i jorda.
Fresen etterlater seg ferdig såbedd. Denne fresen blir også brukt på enkeltstubber i foreksempel hager.

Tørrgjødselvogn

Denne tørrgjødselvognen etterlater seg ett jevnt og fint spredebilde.